باشگاه مشتریان رادین؛ رادین کارت

فرم درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی
نام و نام خانوادگی (*)
Please let us know your name.
شهر (*)
Please write a subject for your message.
تحصیلات
ورودی نامعتبر است

ایمیل (*)
Please let us know your email address.
موبایل (*)
ورودی نامعتبر است
رزومه (*)
ورودی نامعتبر است

خبرنامه

درباره رادین

باشگاه مشتریان رادین(رادین کارت)، روش نوینی برای بازاریابی و تبلیغات و فروش است که با ایجاد سه ضلع مشتری، رادین کارت و خدمات دهنده و یا فروشنده و با بکار گیری روش های مختلف فروش ایجاد شده است.