باشگاه مشتریان رادین؛ رادین کارت

استخدام

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

ایمیل(*)
Please let us know your email address.

شهر(*)
Please write a subject for your message.

موبایل(*)
ورودی نامعتبر است

تحصیلات
ورودی نامعتبر است

رده شغلی
ورودی نامعتبر است

میزان حقوق درخواستی(*)
ورودی نامعتبر است

رزومه(*)
ورودی نامعتبر است

خبرنامه

درباره رادین

باشگاه مشتریان رادین(رادین کارت)، روش نوینی برای بازاریابی و تبلیغات و فروش است که با ایجاد سه ضلع مشتری، رادین کارت و خدمات دهنده و یا فروشنده و با بکار گیری روش های مختلف فروش ایجاد شده است.