باشگاه مشتریان رادین؛ رادین کارت

از کجا تخفیف بگیریم؟

شما به رادین کارت پیشنهاد بدهید، با کجا قرارداد ببندیم!!!

مشترک های عزیز رادین کارت ما به درخواست شما پاسخ میدهیم؛ کافیست بگویید چه خدماتی به خدمات رادین کارت اضافه شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

 

مشخصات خدمات دهنده پیشنهادی خود وارد کنید.

عنوان شغلی
ورودی نامعتبر است
موبایل
ورودی نامعتبر است
فکس
ورودی نامعتبر است
واحد صنفی
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر است
آدرس
ورودی نامعتبر است
آدرس وبسایت
ورودی نامعتبر است

خبرنامه

درباره رادین

باشگاه مشتریان رادین(رادین کارت)، روش نوینی برای بازاریابی و تبلیغات و فروش است که با ایجاد سه ضلع مشتری، رادین کارت و خدمات دهنده و یا فروشنده و با بکار گیری روش های مختلف فروش ایجاد شده است.